Nordlaks Produkter As

Nordlaks er en helintegrert marin næringsmiddelaktør, med kontroll over verdikjeden fra stamfisk- og rognproduksjon, via settefisk- og matfiskproduksjon, til slakting og foredling av laks og ørret. I tillegg har selskapet en egen salgsavdeling for eksport.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Roger Brynjulf Mosand dir.
Øvrig ledelse email Terje Bjermeland personalsjef
Økonomi email Kjell Erik Duås økonomisjef
Marked email Anja Strand Salgssjef
IT email Pål Henning Kristiansen IT-ansv.
Teknisk email Kurt Ivan D. Johnsen Teknisk jef
Produksjon email Kristian Eilertsen fabrikksjef
Kvalitet email Thina O Kobberstad kvalitetskoordinator
Innehaver email Inge Berg konsernsjef/eier
Kvalitet email Camilla Kortsen kvalitetsleder
 

Produkter

Fiskeforedling, laks
Fiskeolje (andre fiskevarer)
Laks, blokkfryst (andre fiskevarer)
Laks, oppdretts- (fersk fisk)
Laks, oppdretts- (frosset fisk)
Laksefilet (fersk filet)
Lakseprodukter, foredlede (andre fiskevarer)
Matfisk
Ørret, oppdretts- (fersk fisk)
Ørret, oppdretts- (frosset fisk)

 

Produksjonstillatelse

Matfisk - Laks 45000 tn
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Nordlaks Holding AS

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!