Aquafarm Equipment As


Markedsledende innen semi-lukkede oppdrettsmerder

Du lurer kanskje på hvorfor du skal velge oppdrettsmerder fra oss. Neptun-merden har en lang rekke etterprøvbare fordeler; ingen kjemikalier behøves til avlusing, en forbedret fôrfaktor, redusert dødelighet, ingen flukt, kontrollert vannflyt, osv. 

Vår løsning på miljøutfordringene

En av de store utfordringene oppdrettsbransjen står ovenfor går på dette med miljø. Bruken av medisiner og kjemikalier for å takle sykdom og lus, i tilleggtil øvrig avfall, er noe som er heftig diskutert.

I tillegg kan fiskerømming medføre betydelige problemer for den øvrige fiskebestanden.

Vår løsning heter Neptun. Etter en fullskala testing i perioden 2013/2014, har vi klart å løse mange av utfordringene som plager bransjen.

Neptun består av solide komponenter, så rømming er ikke et tema.
Inne i merden er vannet pumpet opp fra en dybde hvor lus og andre organismer normalt ikke er å finne. Dette gjør at bruken av medisiner og kjemikalier kan minskes drastisk.

Ta kontakt!

 

 


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Egil Bergersen General Manager
Salg email Roger Thorsen Sales Manager
 

Bransjer

Fiskeoppdrettsanlegg
Fiskeoppdrettsutstyr
Merder
Oppdrettsutstyr

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!