Max Sievert As

Max Sievert AS har 40 års erfaring med temperatur-, fuktighets- og trykkmåling, samt lang erfaring med overvåking av kuldekjeder for prosessindustrien. Vi leverer og tilpasser løsninger for entreprenører, oppdretsanlegg/slakterier. For fiskerinæringen har vi over tid utviklet og levert gode løsninger innen pH måling, dataovervåking av prosess, kjøl, frys og transport.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Arne Petter Holli Daglig leder
Økonomi email Berit Barca Markedskoordinator
Salg email Anne Marte Carlsen Produktansvarlig inneklima
Salg email Peter Englundh Produktansvarlig dataloggere
Teknisk email Finn Enger teknisk leder
 

Bransjer

Alarmsystemer
Alkoholometere
Analyser
Automatiseringsutstyr
Avgassanalyse
CO2-analysatorer
Datalogger
Digitalinstrumenter
Fuktighetsmålere
Fuktmålere
Gassalarmsystemer
Gassdetektorer
Gassmålere
Gjennomstrømningsmålere
Hydrometre
Hygienekontroll
Hygrometre
Kalibratorer
Kameraer, infrarøde, IR-kameraer
Kameraer, termiske
Lekkasjedetektorer
Logger
Manometre
Måleinstrumenter
Måleutstyr, elektronisk
NOx-målinger
Nivåbrytere
Oksygenmålere
Oksygenmåling
PH-målere
PH-måling
Panelinstrumenter, digitale
Røykgassmålere
Temperaturfølere
Temperaturgivere
Temperaturlogger
Temperaturmålere
Temperaturmåling, infrarød
Temperaturovervåking
Temperaturovervåkningssystemer
Temperaturskrivere
Temperaturtransmittere
Termografering
Termometre
Termoskrivere
Trykkgivere
Trykkmåleutstyr
Trykktransmittere
infrarøde kameraer
målere, ampere
målere, fuktighet
målere, gass
målere, ledningsevne
målere, oksygen
målere, røykgass
målere, temperatur
 

Varemerker


 

Agenturer

Aoip Mesures(FR)
Applied Measurements Ltd(GB)
Cardinal Scale Manufacturing Co(US)
HNL Instruments & Control(GB)
Inor Process AB(SE)
Isotech Ltd(GB)
Limatherm Sensor(PL)
Ramen Trading AB(SE)
Simex Ltd(PL)
Testo GmbH(DE)

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!