AS Settefiskanlegget Lundamo

Produksjon av laks og innlandsfisk for kultivering i vatn og vassdrag i midt-norge Settefiskanlegget Lundamo er et aksjelselskap som ble stiftet 8. november 1963. Anlegget produserer hovedsaklig fisk for kraftsverkregulantene i Midt-Norge i forbindelse med kompensasjonsutsettinger i regulerte vatn og vassdrag, -men leverer også fisk til andre privat formål som forskning og til privat kultivering. Settefiskanlegget Lundemo har rating AA - god kredittrating fra Bisnode.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Thomas Andersen Weiseth dagl. leder
 

Produkter

Klekkerier
Oppdrettsfisk, ferskvann
Rogn, laks
Rogn, ørret
Settefisk

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!