Havlandet Marin Yngel AS

HMY har produsert torskeyngel for salg siden 2002. HMY startet også et avlsarbeide på Torsk samme år. Høsten 2017 ble det produsert 5.generasjons oppdrettstorsk for å ta vare på avlmateriale. Fra 2014 produserer HMY Berggylt som rensefisk for lakseoppdrettere og bergylten leveres til SalMar.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Halvard Andalsvik Hovland dagl. leder
 

Produkter

Berggylt
Klekkerier
Oppdrettsfisk, sjøvann
Settefisk
Torsk
Torskeyngel
 

Produksjonstillatelse

Stamfisk - Berggylt 5 tn
Settefisk - Torsk 5000000 stk
Settefisk - Berggylt 2000000 stk
Stamfisk - Torsk 20 tn
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Havlandet Havbruk As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!