2867_bilde_lite.jpeg

Havnevesen

Det er i dag ca 60 offentlige havner langs norskekysten. Sjøveien er fortsatt en svært viktig transportvei, og ca 50 % av innlandstransporten og hele 95 % av utenrikstransporten blir fraktet med båter og skip.

Dette tilsvarer i underkant av 5 mill tonn gods fordelt på ca 400 000 teu containere (20 fots containere).

De  fleste offentlige havner er organisert som KF - kommunalt foretak, eller som IKS  dersom flere kommuner organiserer et interkommunalt samarbeid.  Vanligvis er det kommunestyret som avgjør om det skal opprettes et havnestyre, men i enkelte tilfeller kan Fiskeridepartementet vedta at kommunen må opprette et havnestyre. Dette er havner som blir sett på som strategisk viktige.

Havnene er finansiert av de forskjellige avgiftene og vederlagene som havnen selv tar.

Viser resultat etter treff i "Havnevesen" Registrer produkt