Viser resultat etter treff i "Oppdrett" Registrer produkt

Blåskjell

Blåskjell lever av plankton, mikroorganismer og dødt organisk materiale i sjøen, og finnes langs hele norskekysten. Blåskjelldyrking foregår i all hovedsak på Vestlandet.


Klekkerier

Klekkeri i fiskerisammenheng er et anlegg hvor man kunstig klekker ut egg fra laks, ørret og andre arter til yngel for videre fremfôring av settefisk til bruk i oppdrett.


Laks

Laks er en ettertraktet matfisk som det finnes en rekke arter av, både i vill og oppdrettet sammenheng rundt om i verden. I Norge snakker vi om atlantisk laks, som i dag er landets viktigste oppdrettsart og største eksportartikkel i økonomisk sammenheng.Matfisk

Når vi snakker om matfisk tenker vi i Norge i første rekke på oppdrettsfisk av laks, ørret, regnbueørret, kveite, torsk og andre arter. Men matfisk er egentlig en definisjon på all fisk som lever i sjø og i ferskvann og som brukes som mat til mennesker.