Viser resultat etter treff i "Oppdrett" Registrer produkt

Blåskjell

Blåskjell lever av plankton, mikroorganismer og dødt organisk materiale i sjøen, og finnes langs hele norskekysten. Blåskjelldyrking foregår i all hovedsak på Vestlandet.


Klekkerier

Klekkeri i fiskerisammenheng er et anlegg hvor man kunstig klekker ut egg fra laks, ørret og andre arter til yngel for videre fremfôring av settefisk til bruk i oppdrett.


Laks

Laks er en ettertraktet matfisk som det finnes en rekke arter av, både i vill og oppdrettet sammenheng rundt om i verden. I Norge snakker vi om atlantisk laks, som i dag er landets viktigste oppdrettsart og største eksportartikkel i økonomisk sammenheng.Matfisk

Når vi snakker om matfisk tenker vi i Norge i første rekke på oppdrettsfisk av laks, ørret, regnbueørret, kveite, torsk og andre arter. Men matfisk er egentlig en definisjon på all fisk som lever i sjø og i ferskvann og som brukes som mat til mennesker.Skalldyr

Skalldyr er en fellesbetegnelse for skjell og krepsdyr. Det stilles store krav til behandling og oppbevaring, og skalldyr regnes som en eksklusiv råvare.Torsk

Torsk er en meget viktig kommersiell matfisk. Det er flere utfordringer knyttet til oppdrett av torsk, særlig i forhold til torskelarvers komplekse krav til ernæring.