2894_bilde_lite.jpeg

Organisasjoner

Det finnes flere typer organisasjoner som jobber med å forvalte og utvikle norsk fiskerinæring på best mulig måte. Det er også en rekke organisasjoner som aktivt arbeider med å ivarata og fremme fiskernes interesser. Totalt kan vi dele inn organisasjonene i tre grupperinger; interesseorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og offentlige organisasjoner.

Viser resultat etter treff i "Organisasjoner" Registrer produkt