FLYKNINGEBOLIGER, RINGV. 30A

Oppdragsgiver: Flekkefjord kommune Org.nr: 964967369
Telefon: 38328000
Web: www.flekkefjord.kommune.no E-post: post@flekkefjord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 38328128
Primær kontakt: Ove Frøytlog
Primær kontakt e-post: ove.froytlog@flekkefjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Flekkefjord
Sammendrag: Ringveien 30 som er en brannskadet bygning skal gjenoppygges/utbedres slik som den var før brann oppstod.Bygget skal bygges i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og følge de tekniske forskriftene i Tek 10.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no