Espevær Molo - Reparasjon/-forsterkning av molo - NY UTLYSNING

Oppdragsgiver: Kystverket Org.nr: 874783242
Telefon: 55302410
Primær kontakt: Svein Gunnar Vallestad
Primær kontakt e-post: svein.gunnar.vallestad@kystverket.no
Sammendrag: Pga manglende interesse fra entreprenører da prosjektet var utlyst i august 2017. Sendes prosjektet ut på ny.Prosjektet vedrører molo mellom Ådnesøyna - Hiljesvika på Espevær. Moloen skjermer det indre havnebasseng på Espevær for høy sjø fra nord. Moloen er i dårlig stand, dekklaget utvendig er sterkt omformet og sjøen kaster stein på molodekket. Dekklaget skal repareres ved å tilføre nye blokker og plastre disse. Det skal også oppmures et høyere brystvern.
Bransje(r): 9298 - Kaiarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no