Miljøtorg Halsa - Entreprise grunnarbeider

Oppdragsgiver: Iris Salten IKS Org.nr: 967518190
Telefon: 75507550
Web: www.iris-salten.no E-post: iris@iris-salten.no
Kontaktpunkt: +47 75507550
Primær kontakt: Bjørn Ove Moum
Primær kontakt e-post: Bjorn.Ove.Moum@iris-salten.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Meløy
Sammendrag: IRIS Salten IKS planlegger nytt miljøtorg på Halsa i Meløy Kommune med oppføring av ny garasje/lager med spiserom/kontor og garderobe på nyervervet tomt i ved Fylkesvei 17 (Holandsfjordveien 133).Arbeidene som omfattes av denne entreprisen omfatter blant annet følgende:1. Fjerning av av sandmasser på deler av tomta som ikke er masseutskiftet.2. Planering, utlegging av fiberduk, fylling og komprimering av sprengstein i deler som masseutskiftes.3. Avretting av topp fylling, utlegging og planering av bærelagsmasser.4. Etablering av ny avkjørsel fra Fylkesvei 175. Fjerning av eksisterende avkjørsel fra Fylkesvei 176. Fjerning av eksisterende grunnmur og betongplate7. Asfaltering.8. Ny grøft langs tomtas begrensning, slik at vann ledes til eksistende stikkrenne gjennom Fylkesveien.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no