Kiberg moloreparasjon

Oppdragsgiver: Kystverket Org.nr: 874783242
Telefon: 55302410
Web: www.kystverket.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 90892903
Primær kontakt: Cato Solberg
Primær kontakt e-post: cato.solberg@kystverket.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Vardø
Sammendrag: Sørlige molo i Kiberg har fått betydelige skader som følge av hard bølgepåkjenning over mange år. Skadeområdet ligger i svingen på moloen, på den sørlige tangenten av svingen. Her er plastringssteiner vasket bort, og mye av innen forliggende massene er vasket ut. Betongdekket er undergravd i området, og henge noen steder i løse luften. Reparasjonen går ut på å fjerne betongdekket og fylle 6-7 tonns blokker i et 3.5 m tykt lag skadeområdet. Utenpå dette laget etableres en 2 m bred skulder.
Bransje(r): 9298 - Kaiarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 04.12.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no