Forprosjekt Sandnes barnehage

Oppdragsgiver: Alstahaug kommune Org.nr: 938712441
Telefon: 75075000
Web: www.alstahaug.kommune.no E-post: post@alstahaug.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75075000
Primær kontakt: Linda Bamberg
Primær kontakt e-post: post@alstahaug.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Alstahaug
Sammendrag: Alstahaug kommune skal bygge en barnehage for 216 barn på Sandnes i Sandnessjøen. Dettefordeles på et nybygg og eksisterende barnehagebygg. Nybygget skal ha plass til 5 «Hus» (avdelinger) med 2 «Hjemmeområder» (baser) i hvert Hus. I eksisterende barnehagebygg vil det være behov for noe ombygging og tilpassing. Bygget og tomten er regulert til offentlig formål, men det pågår et reguleringsarbeid. I tillegg til selve barnehagebygget skal det lages utomhusplan for hele barnehage og skoleområdet, med uteområder, parkering og trafikkløsninger.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.02.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no