Bygging av ny kai med bakareal i Stakkskardet, betongbinge/lekkasjevern fo lagertanker, sluttføring av molo/veg til Kråkøya

Oppdragsgiver: NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS Org.nr: 914525861
Web: www.nthr.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 95023430
Primær kontakt: Paul Ingvar Dekkerhus
Primær kontakt e-post: paul@nthr.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Vikna
Sammendrag: Totalentreprise for følgende arbeider i Vikna kommune:Bygging av ny kai med utkraget kaiplate fundamentert på fjell med lengde i kaifront 12,0 m. I tilknytning til kai skal Lamholmen sprenges ned til samme nivå som kai i nivå kote 3,5, og utsprengte steinmasser skal legges i sjøen for oppfylling som bakareal til ny kai. Plastring skal utføres der fylling er eksponert mot sjø.Bygging av betongbinge som fundament o lekkasjevern for lagertanker fo fiskeolje.Sluttføring molo/vegfylling til Kråkøya.
Bransje(r): 9298 - Kaiarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no