100372-C00396 B-E3 Banak fjernvarme - innvendige arbeider - NY kunngjøring

Oppdragsgiver: FORSVARSBYGG Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 99458005
Primær kontakt: Lars Kristian Nerum
Primær kontakt e-post: lars.kristian.nerum@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Porsanger
Sammendrag: Regjeringen har innført en forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å fase ut fossil fyringsolje som bygningsoppvarming på Banak flystasjon.Forsvarsbygg inviterer med denne bakgrunn leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider: sanering av oljekjeler og ombygging av fyrrom til kundesentraler for fjernvarme på Banak flystasjon.Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.Dette er en ny kunngjøring av konkurranse som ble utlyst 05.02.2018 med tilbudsfrist 05.03.2018 (Doffin referanse: 2018-968874). Konkurransen er kunngjort på nytt da Forsvarsbygg ikke mottok noen tilbud ved forrige utlysning.
Bransje(r): 7900 - Fjernvarmeanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.03.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no