Nytt ventilasjonsanlegg - Meland sjukeheim

Oppdragsgiver: Meland kommune Org.nr: 951549770
Telefon: 56171000
Web: www.meland.kommune.no/ E-post: postmottak@meland.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56171171
Primær kontakt: Haakon Anderssen
Primær kontakt e-post: haakon.anderssen@meland.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Meland
Sammendrag: Meland kommune ønsker en mer energieffektiv drift av ventilasjonsanleggene på Melandsjukeheim.Sjukeheimen er bygget ut i flere byggetrinn. Anlegg 36.01 B som forsyner bygg B er brukerlite effektive komponenter og er i tillegg preget av mye rust. Anlegget skal byttes i sin helhet.
Bransje(r): 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.04.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.04.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no