Polarsirkelen vgs, Mjølan, Ombygging eksisterende bygg, del 1

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 75009580
Primær kontakt: Sigbjørn Gladsø
Primær kontakt e-post: sigbjorn.gladso@byggtech.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Denne entreprisen omfatter ombygging av eksisterende lokaler i bygg C, Polarsirkelen vgs., Mjølan. Arealer opprinnelig bygd for allmenfaglig teoriundervisning skal tilpasses yrkesfaglig undervisningssituasjon, med en kombinasjon av teori og praksisrelatert undervisning.Tiltaket vil medføre noe endring på vegger og romutforming for klasserom. en idrettsdel skal ombygges til auditorium, og en dramasal skal ombygges til teori/praksisrom. Tilpasning på tekniske anlegg i forhold til endringer i planløsning.Eksisterende trapperom, korridorer og rømningsveger beholdes.Tilpasning og utskifting av tekniske VVS-anlegg. Tilpasning og utskifting for elektroanlegg.Generelt gjelder at alle overflater skal fremstå som nye og i henhold til TEK10, som gjelder for prosjektet. Tiltaket gjelder alle fag
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no