Fleirbrukshall Vassenden

Oppdragsgiver: Jølster kommune Org.nr: 963923600
Telefon: 57726100
Web: www.jolster.kommune.no E-post: postmottak@jolster.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99202660
Primær kontakt: Thor Ove Farsund
Primær kontakt e-post: tof@jolster.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Jølster
Sammendrag: Det skal etablerast ny fleirbrukshall på nordsida av Vassenden skule, der dagens gymnastikksal og fotballbane er. Arbeidet omfattar og riving av dagens gymnastikksal med garderobar med nytt påbygg over teknisk rom som skal oppretthaldast for vidare drift av Vassenden skule.Det skal og byggast ny fotballbane samt tilkomst og parkeringsplass. Om naudsynt skal og klatreparken flyttast.Sjå vedlagt tilbodsdokument.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no