Kjøp av Molok innercontainer med lokk og løftesystem.

Oppdragsgiver: Trondheim Renholdsverk AS Org.nr: 988964573
Telefon: 72540540
Web: www.trv.no E-post: renholdsverketpostmottak@trv.no
Kontaktpunkt: +47 91112223
Primær kontakt: Ann Myhre
Primær kontakt e-post: annkarin.myhre@trv.no
Sammendrag: Oppdragsgiver har behov for å oppgradere standarden på våre oppsamlingsenheter av typen Molok. Molok er halvveis nedgravde avfallsbrønner som samler avfallet i en kunstfibersekk. Oppdragsgiver tømmer 105 stk. Molok i ulik størrelser fra 800 liter til 5000 liter. Disse løftes opp av en kranbil for å tømmes. Flere av våre enheter er utslitte og de har ikke samme tømmesystem og løftesystem som resten av vår containerpark. Oppdragsgiver ønsker nå å bytte ut «innmaten» i alle våre 3000 og 5000 liters Molok med harde innercontainere samt Kinshofer løftesystem.
Bransje(r): 3020200 - Containere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no