Havneanlegg Oslo politidistrikt - Containere og moduler

Oppdragsgiver: Politiets fellestjenester Org.nr: 974761157
Telefon: 61318000
Web: www.politi.no/ E-post: post.pdmt@politiet.no
Kontaktpunkt: +47 61318000
Primær kontakt: Cato Steffensen
Primær kontakt e-post: cato.steffensen@politiet.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å anskaffe nytt container og modul anlegg for Oslo Politidistrikt lokalisert på Sjursøya containerhavn.Fullstendig beskrivelse av anskaffelsen og leveransen følger av kontrakt med bilag, samt øvrig informasjon publisert gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV).
Bransje(r): 3020200 - Containere | 954000 - Frysecontainere | 5072300 - Fiskecontainere | 7000740 - Dødfiskcontainere | 6518484874 - Kjølecontainere | 3558483201 - Varmecontainere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no