Avløssanering Hetlevik

Oppdragsgiver: Askøy kommune Org.nr: 964338442
Telefon: 56158000
Web: www.askoy.kommune.no E-post: postmottak@askoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92097488
Primær kontakt: Kaja Breivik Furuseth
Primær kontakt e-post: kaja.furuseth@pacta.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Askøy
Sammendrag: Askøy kommune skal sanere avløp på Hetlevik og etablere ny vannforsyning fra Krokåsdalen til Hetlevik.Entreprisen er en generalentreprise og inkluderer grunnarbeid, rørleggerarbeid, sjøledninger, én kommunal pumpestasjon for spillvann og to minipumpestasjoner som skal overtas av private.
Bransje(r): 4007620 - Avløpsrensing
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no