Anskaffelse - Uniforms- og stasjonsbekledning, 2019

Oppdragsgiver: Ålesund brannvesen KF Org.nr: 987780657
Telefon: 70163200
Web: www.aabv.no E-post: brannvesenet@alesund.kommune.no
Primær kontakt: Alf-Christian Røyseth
Primær kontakt e-post: Alf-Christian.Royseth@alesund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Formålet med avtalen er å dekke kundenes behov for uniforms- og stasjonsbekledning iht. kravspesifikasjonen.Merknader til avtalen:- Kunde kan gå utenom avtalen dersom leverandør ikke kan levere produkt som dekke kundens behovgrunnet behov for tilpassing, passform/ komfort, og lignende.- Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommuner fra 1.1.2020. Dette vil kunne medføre fremtidigeendringer i avtalen. Mer om dette kan leses i Del 3 - rammeavtale - kjøp av varer avkonkurransegrunnlaget. Kapittelnavn: Endringer i avtalen som følge av kommunereformen.
Bransje(r): 5002300 - Arbeidsklær, øvrig | 1001001 - Arbeidsklær, verneutstyr | 5225560 - Arbeidsklær, kuldebeskyttende | 9002000 - Arbeidsklær, vanntette
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no