Anskaffelse - Parkgata, VA, fjernvarme og kabler, 2019

Oppdragsgiver: Ålesund kommune Org.nr: 942953119
Telefon: 70162000
Web: www.alesund.kommune.no/ E-post: postmottak@alesund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47821241
Primær kontakt: VH VAR-v/avdelingsingeniør Robert Giskegjerde
Primær kontakt e-post: Robert.Almaas.Giskegjerde@alesund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Ålesund kommune innbyr, på vegne av VH VAR, VH VAP, Tafjord Kraftvarme og Mørenett, tilkonkurranse om totalentreprisekontrakt i prosjektet "Parkgata, separering og fornying av VA-ledninger,legging av fjernvarme og kabler, 2019".Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet for separering og fornying av VA-ledninger, samt legging av fjernvarme og kabler i Parkgata, Ålesund.For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se vedlegget "Del II -Kontraktsgrunnlaget, oppdragsgivers kravspesifikasjon".
Bransje(r): 7900 - Fjernvarmeanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste tilbudte pris.
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 04.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no