Vegomlegging Indrehovdevegen med tilkomstvegar

Oppdragsgiver: Ørsta kommune Org.nr: 939461450
Telefon: 70049700
Web: www.orsta.kommune.no/ E-post: postmottak@orsta.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97185183
Primær kontakt: Dag Jarle Aa
Primær kontakt e-post: dag.jarle.aa@orsta.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ørsta
Sammendrag: Tilbodssynfaring: onsdag 06.02.2019 kl. 13.00. Oppmøte ved Møbelringen, Indrehovdevegen 65Ørsta kommune skal byggje ny veg, omlegging av Indrehovdevegen med tilkomstvegar. Arbeidet omfattar 183,5 m køyreveg med fortau (samleveg, 5.5m breidd, 3m fortau), 2 nye tilkomstvegar på omlag 45 m lengd kvar. Samlevegen skal ha nytt veglysanlegg, totalt 7 nye veglys. Støyskjermar langs deler av samlevegen.Det er også lagt inn 2 opsjonar som gjeld sanering av eksisterande vassleidning i deler av Indrehovdevegen og i deler av gang- sykkelveg langs Ytrehovdevegen. Opsjon 1 omhandlar sanering av omlag 370 m vassleidning, opsjon 2 omhandlar sanering av omlag 55 m vassleidning.
Bransje(r): 7607 - Støyskjermer
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no