Ventilasjon operasjonstue 1 og 2 sykehuset i Kristiansand

Oppdragsgiver: Sørlandet sykehus HF Org.nr: 983975240
Telefon: 03738
Web: www.sshf.no E-post: postmottak@sshf.no
Kontaktpunkt: +47 90725400
Primær kontakt: Magne Gamman
Primær kontakt e-post: magne.gamman@sshf.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Sørlandet sykehus HF(SSHF) skal i ferieavviklingsperioden oppgradere operasjonsstue 1 og 2 ved sykehuset i Kristiansand. Som en av flere aktiviteter i forbindelse med dette arbeidet skal det etableres nytt ventilasjonsanlegg for disse to stuene. Valgt system er omrøringsventilasjon i stuene utført med to aggregater som hver har kapasitet til 8000m3/h. Krav til renhet i stuene under full operasjon er mindre enn 10CFU/m3 luft. Her utlyses totalentreprise for dette arbeidet som omfatter komplett ventilasjonsanlegg driftsatt og funksjonstestet innenfor de krav som er beskrevet. Vi ser for oss at ventilasjonsanleggene leveres som containerløsning på tak.
Bransje(r): 1002222 - Ventilasjonsanlegg | 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.03.2019
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 25.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no