Ramnes skole - Etablering av ny ventilasjonsanlegg

Oppdragsgiver: Tønsberg Kommune Org.nr: 950611839
Telefon: 33348000
Web: www.tonsberg.kommune.no/ E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90037239
Primær kontakt: Kaveh Emami
Primær kontakt e-post: kaveh.emami@tonsberg.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg
Sammendrag: Skolen ble bygd i 1965 og er på ca 2700m2 (bygg A). Skolen ble utvidet med 2 nybygg år 1987 (bygg B og C). Skolens opprinnelige ventilasjonsanlegg er såkalt hybridventilasjon (Bygg A). Det vil si at luften blir tatt in i klasserommene igjennom åpninger i ytterveggen. Luften føres inn i rommene via luftkanaler og ventiler. Deretter trekkes ut luften i hvert klasserom med hjelp av en vifte plassert på tak. Det skapes undertrykk slik at ny luft trekkes inn gjennom åpninger i yttervegg.
Bransje(r): 1002200 - Ventilasjonsutstyr og -materiale | 2000250 - Varme- og ventilasjonsanlegg | 1002222 - Ventilasjonsanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no