Harstad Sør Avløpsrenseanlegg Entreprise E3

Oppdragsgiver: Harstad kommune Org.nr: 972417971
Telefon: 77026000
Web: www.harstad.kommune.no/ E-post: postmottak@harstad.kommune.no
Primær kontakt: Viggo Johannessen
Primær kontakt e-post: viggo.johannessen@harstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms
Sammendrag: 3 Pumpestasjoner; pumper, rørarrangement og elektro/automasjon.
Bransje(r): 86850 - Pumpestasjoner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no