Totalentreprise - Skalbukilen høydebasseng - Åsnes - 2. gangs utlysing

Oppdragsgiver: Åsnes kommune ved Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen Org.nr: 944117784
Telefon: 62874000
Web: www.kongsvinger.kommune.no/ E-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99592814
Primær kontakt: Trond Sommer
Primær kontakt e-post: trond.sommer@kongsvinger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Åsnes
Sammendrag: Åsnes kommune skal bygge ett nytt høydebasseng for vannforsyning på 600 m3 ved Skalbukilen langs Tendøgutua. Bassenget skal balanseres mot det eksiterende høydebassenget ved Antonsdammen.Anlegget forutsettes ferdigstilt og overtatt inn 01.07.2019.
Bransje(r): 40483 - Høydebasseng | 7586 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no