Rammeavtale for Vernetøy

Oppdragsgiver: Nye Veier Org.nr: 915488099
Kontaktpunkt: +47 92491165
Primær kontakt: Royce Joseph
Primær kontakt e-post: Royce.Joseph@inventura.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap med i overkant av 150 ansatte. Selskapet skal bidra til helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge.De neste 20 årene skal Nye Veier investere over 150 milliarder på samferdsel i Norge. Veiporteføljen omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett, noe som innebærer planlegging og utbygging av 18 veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder. Nye Veier skal også ha ansvar for drift og vedlikehold på veistrekningene.Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt om levering av vernetøy for ansatte i Nye Veier AS og ivareta arbeidsgivers lovpålagte forpliktelser i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Utstyret skal leveres i samsvar med gjeldende krav for vernetøy.
Bransje(r): 1001001 - Arbeidsklær, verneutstyr | 9901078 - Verneutstyr, øvrig | 1001006 - Industriverneutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no