Høydebasseng Damtjern

Oppdragsgiver: Eidsvoll Kommune Org.nr: 964950113
Telefon: 66107000
Web: www.eidsvoll.kommune.no/ E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Primær kontakt: Kjærsti Theodorsen
Primær kontakt e-post: kjersti.theodorsen@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Eidsvoll
Sammendrag: Eidsvoll kommune skal etablere nytt høydebasseng i tilknytning til vanntilførselen til Feiring. Entreprisen lyses ut som en totalentreprise, hvor valgte entreprenør skal ha ansvar for hele leveransen, inkludert nødvendig prosjektering. Det skal leveres et komplett høydebasseng, ferdig koplet og igangkjørt mot eksisterende ledningsnett. Alle arbeider skal utføres i henhold til kommunens VA-norm. Prosjektet skal leveres med funksjonsgaranti og minimum fem års driftsgaranti.
Bransje(r): 7586 - Høydebasseng | 40483 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no