Anskaffelse av smarte avfallbeholdere

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Org.nr: 996922766
Telefon: 23482030
Web: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Linn Skjærmoen
Primær kontakt e-post: linn.skjarmoen@bym.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Bymiljøetaten ønsker å inngå avtale om leie/leasing av smarte avfallsbeholdere med inntil 5 leverandører. Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre et pilotprosjekt med smarte avfallsbeholdere. Pilotprosjektet skal gå over 2 år og har som hensikt å frembringe erfaringer som kan danne grunnlag for en fremtidig implementering av smarte avfallsbeholdere i større skala i Oslo kommune.
Bransje(r): 6000630 - Avfallsbeholdere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no