01580 Solstad - Varden etappe 4 - 18/20979

Oppdragsgiver: Larvik Kommune Org.nr: 948930560
Primær kontakt: Dler Jaf
Primær kontakt e-post: dler.jaf@larvik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Larvik
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder rehabilitering av kommunale VA anlegg i Solstad - Varden området samt ny veilys og fortau langs Vardeveien. 
Bransje(r): 9901130 - Vannbehandling
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no