Anskaffelse 41/2019 - Lindeberg belegg - Midtre

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440330
Primær kontakt: Anders Nystrand
Primær kontakt e-post: anderstynning.nystrand@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Vann- og avløpsetaten i Oslo har som mål å forsyne byen med nok og godt vann. Dette forutsetter at vannforsyningssystemet har evne og kapasitet til å transportere drikkevannet til forbrukerne. Eksisterende hovedledningsnett må utbedres og fornyes for å oppnå dette målet. I den forbindelse skal hovedledninger i et område i Lindeberg belegges.Formålet med anskaffelsen er å belegge vannledninger innvendig med PU-belegg (polyuretan), for å forlenge levetiden på rørene og unngå innvendig korrosjon. Samtidig vil kumgods i vannkummer skiftes ut med nytt.
Bransje(r): 9901130 - Vannbehandling | 53056 - Vannforsyningspumper | 87889 - Vannforsyning
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no