Gang- og sykkelveg langs Fv 939 Storelva - Lakseraet, Alsvåg

Oppdragsgiver: Øksnes Kommune Org.nr: 845152012
Telefon: 76185000
Web: www.oksnes.kommune.no/ E-post: post@oksnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76185000
Primær kontakt: Bengt Stian Nilsen
Primær kontakt e-post: bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Øksnes
Sammendrag: Øksnes kommune skal etablere en ny gang- og sykkelveg fra Storelva tilLakseraet, Alsvåg for å knytte 2 eksisterende gang- og sykkelveger sammen.
Bransje(r): 7451230 - Gangveier
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no