Hovudbrannstasjon og driftsbase

Oppdragsgiver: Herøy kommune Org.nr: 964978840
Telefon: 70081300
Web: www.heroy.kommune.no/ E-post: postmottak@heroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94146162
Primær kontakt: Philipp Kessler-Myking
Primær kontakt e-post: phikes@heroy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Herøy kommune som oppdragsgjevar og byggherre ynskjer å inngå avtale med ein totalentreprenør om oppføring av ny hovudbrannstasjon og driftsbase på Eggesbønes. Nybygget har eit samla bruttoareal (BTA) på omlag 1 400 m2 over to etasjar.Konkurransen omfattar fylgjande hovudaktivitetar:1. Riving av delar av eksisterande bebyggelse. Eksisterande lavdel på omlag 170 m2 inneheld kontor, pauserom og garderober skal rivast.2. Prosjektering og bygging av ny hovudbrannstasjon, komplett nøkkelferdig inklusiv opparbeiding av areal rundt bygget iht. utanomhusplan.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no