Fiksdal bustadfelt 3

Oppdragsgiver: Vestnes kommune Org.nr: 939901965
Telefon: 71184000
Web: www.vestnes.kommune.no/ E-post: postmottak@vestnes.kommune.no
Primær kontakt: Arve Rekdal
Primær kontakt e-post: Arve.Rekdal@vestnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Vestnes
Sammendrag: Ca 820m køyreveg og snuplasssandfangskummer og stikkrennerrenovasjonsarealLeikeplassar2000m vatn og avløpsgrøfter27 avløpskummar,15 overvasskummar og 5 vasskummar90 m^3 slamavskiljarpumpestasjon for spilvatnTiltaksklasse 2
Bransje(r): 7882 - kummer | 5132752691 - Slamavskillere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no