Nilsbukjerr avfallseponi - omlastingsbygg

Oppdragsgiver: Kragerø kommune Org.nr: 963946902
Telefon: 35986200
Web: www.kragero.kommune.no/ E-post: post@kragero.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 35986200
Primær kontakt: Ernst Kalseth
Primær kontakt e-post: ernst.kalseth@kragero.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Kragerø
Sammendrag: Kontraktarbeidet gjelder bygging av et omlastningsbygg for husholdningsavfall på Nilsbukjerr avfallsdeponi i Kragerø kommune. Bygget har en grunnflate på 20 x 25 meter og en total høyde på ca. 13 meter. Det er planlagt med betongkonstruksjoner i fundamenter og golv. Som bærende elementer over golvet benyttes søyler og bjelker i stål. Bygget er planlagt som et kaldt bygg og skal ikke oppvarmes. Det legges også opp til naturlig ventilasjon. Ved byggestart består plassen av tilførte planerte masser i to nivåer.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no