Mandal havn - 2500 kN pullerter

Oppdragsgiver: Mandal Havn KF Org.nr: 970548513
Web: www.mandalhavn.no E-post: mandalhavn@mandal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40005152
Primær kontakt: Olav Neset
Primær kontakt e-post: olav.neset@mandal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Mandal
Sammendrag: Mandal Havn skal etablere to nye 2500 kN pullerter ved Gismerøya kai. Den ene pullerten skal stå som en frittstående dykdalb inne på Gismerøya kai, mens den andre pullerten skal stå på et skjær sør for Gismerøya kai. Begge pullertene skal etableres som selvstendige konstruksjoner, som skal overføre kreftene til fjell. Som en del av jobben skal totalentreprenøren skjære ut et område til pullerten i kaidekket, og rive eksisterende pullert på skjæret sør for kaien. Plasseringene av pullertene er bestemt av Mandal Havn. DNV GL skal verifisere pullertene, og det skal utstedes en deklarasjon for hver av pullertene.
Bransje(r): 1009500 - Pullerter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no