Vannforsyning Tarva E2 Grunn- og rørleggerarbeider

Oppdragsgiver: Bjugn kommune Org.nr: 944422315
Telefon: 72519500
Web: www.bjugn.kommune.no/ E-post: postmottak@bjugn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Bjarne Bratli
Primær kontakt e-post: bjarne.bratli@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Bjugn
Sammendrag: Bjugn kommune skal etablere vannforsyning på Tarva. Denne entreprisen gjelder grunn- og rørleggerarbeider for ca 5 km 110 mm PE100-ledning på land. Det inngår også ankomstveg grunnarbeid i forbndindelse med en pumpestasjon med tilhørende rentvannsbasseng.
Bransje(r): 87889 - Vannforsyning
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no