Nasjonalt museum for kvener og norskfinner - Delentreprise K201 Bygningsmessige arbeider og utomhusarbeider

Oppdragsgiver: Norconsult AS Org.nr: 962392687
Telefon: 67571000
Web: www.norconsult.no E-post: firmapost@norconsult.com
Kontaktpunkt: +47 90859147
Primær kontakt: Åge Antonsen
Primær kontakt e-post: aage.antonsen@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Sammendrag: Vadsø kommunale eiendomsselskap KF innbyr med dette til konkurranse i prosjektet: Nasjonalt museum for kvener og norskfinner om følgende kontrakt:K201 Bygningsmessige arbeider inkl. utomhusarbeider.Varanger museum har overtatt den tidligere NRK-bygningen som museets avdeling i Vadsø. Anlegget skal utvikles til Nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk kultur og historie. Bygningen skal huse basisutstilling og skiftende utstillinger, kafé med kjøkken/aktivitetsrom og arealer for samling og drift.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no