Bygging av 4-manns bustad

Oppdragsgiver: Odin Prosjekt AS Org.nr: 994950967
Telefon: 91192771
Web: www.odinprosjekt.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 47851050
Primær kontakt: Asbjørg Pétursdóttir
Primær kontakt e-post: asbjorg@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ulstein
Sammendrag: Gjennom dette prosjektet ynskjer Ulstein Eigedomsselskap KF å byggje 4 nye bustader som skal stette krava til utleige-/ gjennomgangsbustader. Bygging skal skje innanfor kommunal eigedom regulert til formålet, og i tråd med krav gjeve i vedlagde kravspesifikasjon.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no