Rehabilitering 2 et. BL18 - Kristine Bonnevies hus

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo Org.nr: 971035854
Telefon: 22855050
Web: www.uio.no/ E-post: postmottak@uio.no
Primær kontakt: Christina Victoria Eckhoff
Primær kontakt e-post: c.v.eckhoff@admin.uio.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Prosjektet skal tilrettelegge for bedre utnyttelse av arealer i 2.etg Kristine Bonnevies hus
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no