Lena Park, ass. prosjektleder

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72858131
Primær kontakt: Folke Havdal
Primær kontakt e-post: folke.havdal@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Melhus Kommune har vedtatt bygging av nytt bofellesskap for 16 beboere i Melhus sentrum hvor det i dag er et bofellesskap for 8 personer. Eksisterende bofellesskap skal rives.Bygget skal også inneholde en etasje med næringsareal samt 8 ordinære utleieleiligheter og parkeringskjeller med boder.Arkitektene Vis-a-vis AS har utarbeidet et skisseprosjekt som legges til grunn for videre arbeid.Vedtatt budsjett er kr 122mill. Kr inkl. mva.Byggestart er planlagt høsten 2020.Tidsperioden for innleie av Assisterende Prosjektleder blir fram til ferdigstillelse av prosjektet vinteren 2022, samt garantibefaring vinteren 2023.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no