Kristiansand lufthavn - Nytt tak på bagasjehall - K189123

Oppdragsgiver: AVINOR AS Org.nr: 985198292
Telefon: 81530550
Web: www.avinor.no E-post: post@avinor.no
Primær kontakt: Lars Vegard Kjærstad
Primær kontakt e-post: Lars.Vegard.Kjaerstad@avinor.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: I forbindelse med etablering av nytt bagasjeanlegg ved Kristiansand lufthavn så er det behov for ombygging og utskifting av bærende takkonstruksjoner. Målet med prosjektet er å få bygd et nytt tak over eksisterende tak for deretter å rive det gamle taket. Når nytt tak er etablert skal det gamle tak, eksisterende bærende konstruksjon og infrastruktur opphengt i denne - rives.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no