Verktøy, slanger og rekvisita, rammeavtale

Oppdragsgiver: GLØR IKS Org.nr: 971041692
Telefon: 61270560
Web: www.glor.no E-post: kundeservice@glor.no
Primær kontakt: Tor Kristian Kristiansen
Primær kontakt e-post: tor.kristian@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Konkurransen gjelder levering rammeavtaler for levering av verktøy, industrirekvisita og slanger.Deltagere i anskaffelsen: GLØR IKS og Mjøsanlegget AS, heretter samlet benevnt som oppdragsgiver.Anskaffelsen er estimert til å være under EØS-terskelverdi. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for ca NOK 400.000,- eks mva per år de siste 3 årene. Volumet vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.Deltilbud/grupperDet er anledning til å gi tilbud på én eller flere grupper. Det kan ikke gis deltilbud innen den enkelte gruppe, og ei heller alternative tilbud.Gruppene er definert som følger:Gruppe 1: VerktøyGruppe 2: SlangerGruppe 3: Industrirekvisita
Bransje(r): 1002000 - Slanger, øvrige
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no