Utvidelse av Frydenborgsenteret

Oppdragsgiver: Risør kommune Org.nr: 964977402
Telefon: 37149600
Web: www.risor.kommune.no/ E-post: post@risor.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91893381
Primær kontakt: Harald Nysæter
Primær kontakt e-post: Harald.nysaeter@ramboll.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder, Kommune: Risør
Sammendrag: Det innbydes herved til tilbudsgivning i forbindelse med utbygging av Frydenborgsenteret for Risør kommune.Innbydelsen omfatter:- Et tilbygg i to etasjer i tilknytning til eksisterende sykehjem på ca 1260 m2 BRA- Et frittstående p-hus på to etasjer med totalt 32 plasser.- Opparbeideslse av uteområde i tilknytning til prosjektet.Det vises ellers til Bok-0, kravspesifikasjoner og tegninger for omfanget av arbeidene.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no