Skifte av glas og etterisolering av sørfasade - Kvam rådhus

Oppdragsgiver: Kvam kommune Org.nr: 944233199
Telefon: 56553000
Web: www.kvam.no E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56553025
Primær kontakt: Eivind Dyrøy
Primær kontakt e-post: eivdyr@kvam.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Kvam
Sammendrag: Kvam herad ønskjer tilbod på utskifting av vindu på sørfasaden av rådhuset (adressa er Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund), samt tilleggsisolering og renovering av sørveggen. I tillegg er det opsjon på skifte av 8 vindauge i mellombygget mellom rådhuset og Kvam familie- og læringssenter, KFL. Sjå vedlagt beskriving av oppdraget og opsjonar.Totalpris eks. mva. (inkl. opsjon) er einaste tildelingskriterium, og totalpris (inklusiv opsjon) i vedlegget med oppdragsbeskriving dannar grunnlaget for evalueringa. Alle kostnadselement for gjennomføring av oppdraget skal inkluderast i totalprisen. Ved signering av kontrakt skal standardkontrakt for byggjearbeid frå Norsk standard nyttast. Synfaring av bygget kan avtalast direkte med prosjektleiar Tore Skeie, mob. 56553065 og e-post tske@kvam.kommune.no.Tilbodet skal leverast elektronisk via Mercell, sjå Mercell.no for ytterlegare informasjon om systemet. All kommunikasjon, utanom avtale om synfaring, skal skje via kommunikasjonsmodulen i Mercell.  
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no