Kommuneverkstad, ombygging 2020

Oppdragsgiver: Vinje Kommune Org.nr: 964964610
Telefon: 35062300
Web: www.vinje.kommune.no/ E-post: postmottak@vinje.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94137139
Primær kontakt: Odd Martin Nystog
Primær kontakt e-post: omnystog@vinje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Vinje
Sammendrag: Prosjektet omfattar ei utviding/ombygging av kommuneverkstaden i Vinje. Bakgrunnen for byggeprosjektet er å etablere fleire kontorplassar, auke fellesarealet og betre garderobetilhøva. I påbygget er det tenkt 3 nye arbeidskontor, HC-toalett og garderobar med tilhøyrande dusj og toalett.Vidare er det tenkt ei asbestsanering inni sjølve verkstadhallen. Det er primært himlingsplatene av eternit som skal fjernast, men det er og naudsynt å fjerne dei gamle PCB-lampene og supplere med ny belysning. Prosjektet omfattar i tillegg ei ombygging av eksisterande ventilasjonsanlegget samt levering og montering av nytt ventilasjonsanlegg i administrasjonsdelen.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no