Kolvereid Legekontor, Totalentreprise for renovering og påbygg, prosjekt 8427

Oppdragsgiver: Nærøy Kommune Org.nr: 944350497
Telefon: 74382600
Web: www.naroy.kommune.no/ E-post: postmottak@naroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95040821
Primær kontakt: Kenneth Haug
Primær kontakt e-post: kenneth.haug@naroy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Nærøy
Sammendrag: Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende legesenter på Kolvereid, tilbygg av akuttmottak med adkomstgarasje for akuttbil og opparbeidelse av nye parkeringsplasser. Rehabiliteringen består for det meste av maling/flikk og gulvlegging, men også noen rom hvor det skal totalrenoveres i gulv, vegg og tak og etableres nye sanitæranlegg. Tilbygget skal tilbygges i sørenden av bygget, og skal inneholde adkomst for ambulanse, carport for akuttbil samt innvendig akuttmottak som sammenkobles med eksisterende rom. Etablering av nye parkeringsplasser og noe utomhusarbeider. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og legesenteret skal ha normal drift i byggeperioden.  
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no