Messiosen Barnehage

Oppdragsgiver: Bodø kommune Org.nr: 972418013
Telefon: 75555000
Web: www.bodo.kommune.no/ E-post: postmottak.raadhus@bodo.kommune.no
Primær kontakt e-post: postmottak@bodo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Messiosen barnehage har behov for et tilbygg til eksisterende småbarnsavdeling. Tilbygget skal inneholde vognskur med plass for inntil 10 barnevogner. Det skal også gjøres endringer i garderobeområdet til storbarnsavdelingen.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no